Enpotan Anons Ki Soti nan Achidyosèz Boston

News March 14, 2020

Tout Mès ak sèvis relijye nan tout pawas ki fè patiAchidyosèz Boston, misyon, ak ministè yo sispandejouk ka nouvo lòd. Komanse Samdi 14 Mas a 4:00nan aprè midi. Pou nou klè pap gen Mès nan Samdi aprè midi. Batèm, konfimasyon, maryaj ak antèman ka kontinye, men prezans yo ta dwe limite a sèlman fanmi imedya.

Kadinal la te bay yon dispansasyon a tout katolik nan Achidyosèz Boston la, nan obligasyon pou ale la Mès pandan tan sa a.

Kadinal la ankouraje nou swiv Mès nan Catholic TV oubyen

www.WatchtheMass.com or www.catholictv.org

Tanpri sonje e priye pou tout moun ki afekte yo.

Mesi.

Yours in Christ, 

Fr. John